THE SOCIAL AND ECONOMIC FACET OF A NETWORK ECONOMY

  • Paweł Kazibudzki Polonia University in Czestochowa
Keywords: job market, unemployment, management philosophy, network economy

Abstract

The paper discusses issues devoted to the social and economic facet of a network economy. It starts from a description of a crucial social and economic problem that troubles contemporary free market economies which is an unemployment issue. In a introductory section of the paper, some definitions and various approaches to unemployment are presented. Next some social and economic aspects of unemployment are discussed. Then some basic worldwide management philosophies are presented connected with primary patterns of existed job markets. Then a philosophy of a network economy is described as the one that may deal efficiently with some earlier outlined problems.

Author Biography

Paweł Kazibudzki, Polonia University in Czestochowa
MBA

References

Barney, D. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Sic.

Gładys-Jakóbik, J. (2000). Profesjonaliści w zarządzaniu. Master of Business Administration, No. 1 (42).

Goszczyńska, M. (1996). Poczucie jakości życia u bezrobotnych. Polityka społeczna, No. 1. Hall, R.E., Taylor, J.B. (2000). Makroekonomia. Warszawa: PWN.

Kwartalna informacja o rynku pracy. (2015). Warszawa: GUS. Kwiatkowski, E. (2002). Bezrobocie. Warszawa: PWN.

Mały rocznik statystyczny Polski. (2000). Warszawa: GUS. Milewski, R. (red.). (2005). Podstawy ekonomii. Warszawa: PWN.

Okun, A. M. (1991). Ceny i ilości. Analiza makroekonomiczna. Warszawa: PWN.

Trend, D. (red.). (2001). Reading digital culture. Oxford: Blackwell.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. (2001). Dz.U., No. 6, 56.

Vosko, L. (2000). Temporary work. The gendered rise of precarious employment relationship. Toronto: University of Toronto Press.


Abstract views: 314
PDF Downloads: 199
Published
2017-01-06
How to Cite
Kazibudzki, P. (2017). THE SOCIAL AND ECONOMIC FACET OF A NETWORK ECONOMY. Scientific Journal of Polonia University, 20(1), 59-66. https://doi.org/10.23856/2006