STAFF AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF MARKETING-MIX IN BUSINESS SERVICE

  • Mirosława Skalik Polonia University in Czestochowa
Keywords: staff, business service, internal marketing

Abstract

This paper presents the role played by staff especially in service companies. It is an important strategic element of any organization. Customers evaluate the quality of the product intangible based on the behavior, knowledge and skills of employees with whom they have direct contact. A properly trained and familiar with the mission and the everyday tasks staff ensures the development of the organization. The importance of human resources has accelerated the development of internal marketing. Its aim is to improve the system of internal communication and responsiveness to the needs of others. We see employees as internal customers.

Author Biography

Mirosława Skalik, Polonia University in Czestochowa
PhD

References

Altkorn, J., T., Kramer, (red.). (1998). Leksykon marketingu. Warszawa: PWE.

Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fonfara, K. (1999). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2006). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.

Gilmore, A. (2006). Usługi. Marketing i zarządzanie. Warszawa: PWE.

Glanz, B. A. (1994). Building Customer Loyalty. Burr Ridge: Irwin.

Gordon, I. H. (2001). Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: PWE. Grzegorczyk, W. (2004). Marketing bankowy. Bydgoszcz – Łódź: Oficyna Wydawnicza Branta.

Klisiński, J. (2001). Podstawy marketingu. Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo

Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania.

Konikowski, J. (1999). Czas na Intranet, „Internet”, nr 1.

Kotler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska.

Kotra, K., Pysz – Radziszewska, A. (2004). Marketing w teorii i w praktyce. Poznań:

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Kramer, T. (2004). Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.

Mruk, H., Pilarczyk, B., Sojkin, B., Szulce, H. (1999). Podstawy marketingu. Poznań: AE w Poznaniu.

Norman, R. (1991). Service Management. Strategy and Leadership In Service Business, John

Wiley & Sons.

Pajączkowski, S. (2000). Jakość produktów i „potencjał” ludzki jako atuty konkurencyjności przedsiębiorstwa. Częstochowa: „Zeszyt Naukowy” Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, No. 2.

Patten, D. (1997). Marketing w małej firmie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Penc-Pietrzak, I. (1999). Strategiczne zarządzanie marketingiem. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.

Pindakiewicz, J. (red.). (2000). Podstawy marketingu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Pluta – Olearnik, M. (1999). Marketing usług bankowych. Warszawa: PWE.

Pukas, A., Styś, A. (red.). (2003). Marketing-mix usług, w: Marketing usług. Warszawa: PWE.

Rogoziński, K. (2000). Nowy marketing usług. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Wiktor, J.W. (2001). Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żurawik, B., Żurawik, W. (1999). Marketing usług finansowych. Warszawa: PWN.


Abstract views: 297
PDF Downloads: 144
Published
2017-01-10
How to Cite
Skalik, M. (2017). STAFF AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF MARKETING-MIX IN BUSINESS SERVICE. Scientific Journal of Polonia University, 20(1), 90-97. https://doi.org/10.23856/2010

Most read articles by the same author(s)