MODELING OF THE PROCESS OF UPDATING TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL BASIS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

  • Tetiana Petrushka Lviv Polytechnic National University
  • Orest Koleshchuk Lviv Polytechnic National University
  • Artur Vysotskyi Lviv Polytechnic National University
Keywords: updating, technical and technological basis, industrial enterprise, the relevant period, resource conservation

Abstract

The work is dedicated to the issue of evaluation of economic efficiency and grounding of feasibility of technical and technological renovation of enterprises. The models to determine the time limit of updating technical and technological basis of industrial enterprises have been presented. The method of selecting the best technology to manufacture industrial products based on resource conservation has also been suggested.

Author Biographies

Tetiana Petrushka, Lviv Polytechnic National University
Associate Professor PhD
Orest Koleshchuk, Lviv Polytechnic National University
Associate Professor PhD
Artur Vysotskyi, Lviv Polytechnic National University
Associate Professor PhD

References

Amosha, O.I. Bulyeyev, I.P., Shevczova, G.Z. (2007). Innovacijne onovlennya texniko- texnologichnoyi bazy` promy`slovogo vy`robny`cztva na sy`nergety`chny`x zasadax: teoriya i prakty`ka. Ekonomika promy`slovosti, No. 1(36), 3-9.

Fedulova, L.I. (2008). Metodologichni pidxody` do ocinky` texnologichnogo rivnya

promy`slovogo vy`robny`cztva. Nauka ta innovaciyi, No. 4, 65-84.

Goxberg, I.I., Shherban` S.I. (2007). Ocinka ustanovok, mashy`n ta obladnannya: Py`tannya i vidpovidi, prakty`kum ocinky`. L`viv: ZUKCz, 184.

Gry`shko, V.A. (2011). Ocinyuvannya ta upravlinnya investy`cijno-innovacijny`m potencialom mashy`nobudivny`x pidpry`yemstv. Avtoreferat dy`sertaciyi na zdobuttya

naukovogo stupenya kand. ekon. nauk: 08.00.04. L`viv: 25.

Natarov, M.V. (1988). Opty`my`zacy`ya processa obnovleny`ya osnovnыx fondov v uslovy`yax y`ntensy`fy`kacy`y`. Lviv: Y`zd-vo LGU, 156.

Rudchenko, O., Omel`yanchy`k, N., Tyutyun, M. (1997). Metody`chni pidxody` do regulyuvannya procesu vidtvorennya osnovny`x fondiv. Ekonomika Ukrayiny`, No. 2, 52-57.

Sergatyuk, A.A. (2002). Uraxuvannya ry`zy`ku pry` vy`bori variantiv onovlennya parku ustatkuvannya. Visny`k Nacional`nogo universy`tetu «L`vivs`ka politexnika» «Problemy` ekonomiky` ta upravlinnya». L`viv: Vy`davny`cztvo NU «L`vivs`ka politexnika», No. 448, 100-105.

Skvorczov, I.B. (2003). Efekty`vnist` investy`cijnogo procesu: metodologiya, metody` i prakty`ka. [Monografiya]. L`viv: Vy`davny`cztvo Nacional`nogo universy`tetu „L`vivs`ka politexnika”, 312.

Yershova, G.V. (2007). Problema onovlennya osnovny`x fondiv promy`slovy`x pidpry`yemstv

Ukrayiny` ta napryamy` yiyi vy`rishennya. Finansova sy`stema Ukrayiny`: zbirny`k naukovy`x pracz`. Ostrog: Vy`d.-vo Nacional`nogo universy`tetu «Ostroz`ka akademiya», Vy`p. 9, Ch. 2, 216-222.


Abstract views: 169
PDF Downloads: 70
Published
2017-01-15
How to Cite
Petrushka, T., Koleshchuk, O., & Vysotskyi, A. (2017). MODELING OF THE PROCESS OF UPDATING TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL BASIS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scientific Journal of Polonia University, 20(1), 129-137. https://doi.org/10.23856/2015