INTERNATIONAL COOPERATION AND MANAGEMENT IN GLOBAL ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Keywords: Globalization, Ecological globalization, proximity, interdependence, awareness, attitudes and responsibility, interaction, management, sustainable development

Abstract

Environmental management can no longer only be of local importance, as globalization processes have also embraced this area. The author distinguished and discussed six aspects of ecological globalization: proximity, interdependence, awareness, attitudes and responsibility, and interaction.

References

Albrow, M., King E. (eds.) (1990). Globalization, Knowledge and Society London: Sage. [in English].
Buchenrieder, G., Göltenboth, A.R. (2003). Sustainable freshwater resource management in the Tropics: The myth of effective indicators, 25th International Conference of Agricultural Economists (IAAE) on “Reshaping Agriculture’s Contributions to Society” in Durban, South Africa. [in English].
De Simone, L., Popoff, F. (1997). Eco-efficiency: The business link to sustainable development. Cambridge: MIT Press. [in English].
Möller, L. (2013). Międzynarodowa ochrona środowiska, (Kryński, A., Kramer, M., Caekleberg, A.F. (red.) Międzynarodowe Zarządzanie Środowiskiem. Warszawa: Oficyna. [in Poland].
Oczkowska, R. (2007). Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Uwarunkowania strategii internacjonalizacji i globalizacji. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. [in Poland].
Poskrobko, B. (1998). Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: PWE. [in Poland].
Shaker, R. R. (2015). The spatial distribution of development in Europe and its underlying sustainability correlations. Applied Geography, 63, 304-314. [in English].
Skorupka, S., Auderska H., Łempicka Z. (1969). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: PWN. [in Poland].
Stoner, A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.E. (1198). Kierowanie. Warszawa: PWE. [in Poland].
Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak. [in Poland].
Zachara, M. (2012). Global governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [in Poland].
Załęski, P. (2005). Globalny system pozarządowej administracji: Geosocjologia trzeciego sektora. Studia Polityczne, Vol. 17. [in Poland]

Abstract views: 281
PDF Downloads: 162
Published
2017-10-18
How to Cite
Mirski, A., Shaikan, A., & Kome, A. (2017). INTERNATIONAL COOPERATION AND MANAGEMENT IN GLOBAL ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Scientific Journal of Polonia University, 24(5), 25-32. https://doi.org/10.23856/2403