NETOCRACY AS A FORM OF INFORMATION SOCIETY MANAGEMENT

Keywords: information society, netocracy, deliberative democracy, management, power

Abstract

The article examines the change in the paradigm of modern societyʼs existence, the transformational processes of which affect all its spheres. Special attention is paid to the study of mutual relations and communication between various social institutions, in particular, in the field of public administration. Attention is focused on non-democratic processes in modern management activities as a special form of information society management. The development of modern management is considered through the prism of deliberative democracy, in which members of society recognize each otherʼs ability to deliberate (public exchange of reasonable judgments).

References

1. Bard, A., Soderkvist Y. (2004). Netokratiya. Novaya pravyashchaya elita i zhiznʼ posle kapitalizma [Netocracy. New ruling elite and life after capitalism]. SPb.: Stokgolʼmskaya
shkola ekonomiki v Sankt-Peterburge. [in Russian]
2. Bauman, Z. (2004). Globalizatsiya. Posledstviya dlya cheloveka i obshchestva [Globalization. Consequences for the individual and society]. M.: Izdatelʼstvo «Vesʼ Mir». [in Russian].Van Khoyek, M. (2006). Pravo kak kommunikatsiya [Law as communication]. Nauchno-teoreticheskiĭ zhurnal: izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniĭ. Pravovedeniye, 2 (265). [in Russian]
3. Kastelʼs, M. (2004). Galaktika Internet: Razmyshleniya ob Internete, biznese i obshchestve [Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society]. Yekaterinburg : U Faktoriya. [in Russian]
4. Knyazyev, V.M. (2003). Derzhavne upravlinnya: filosofsʹki, svitohlyadni ta metodolohichni problem [Public administration: philosophical, worldview and methodological problems]. K. : Vyd-vo NADU; Milenium. [in Ukrainian]
5. Eydman, I. (2007). Proryv v budushcheye: sotsiologiya internet-revolyutsii [Breakthrough into the Future: The Sociology of the Internet Revolution]. M : OGI. [in Russian]
6. Kohen, J. (2006). Deliberation and democracy legitimacy. Malden MA. [in English]

Abstract views: 178
PDF Downloads: 147
Published
2023-02-27
How to Cite
Storozhenko, L. (2023). NETOCRACY AS A FORM OF INFORMATION SOCIETY MANAGEMENT. Scientific Journal of Polonia University, 55(6), 194-199. https://doi.org/10.23856/5525