CHARACTER OF EXERCISE OF THE PROFESSION OF LEGAL ADVISORS ON THE EXAMPLE OF THE DISTRICT CHAMBER OF LEGAL ADVISERS IN OPOLE

Keywords: profession of public trust, legal counsel, access to work.

Abstract

In this work, an attempt was made to present the profession of legal adviser in terms of public law and the nature of performing this profession. The paper analyzes the causes and nature of the diversity of performing this profession on the example of the District Chamber of Legal Advisors in Opole. This was done on the basis of the data from 2012-2017 obtained from there.

The analysis of the collected data allowed to give a picture of the specifics of this profession and to answer research questions related to the specificity and nature of the profession of legal counsel, access to its performance as well as the occurrence of differentiation in the performance of this profession and what causes it.

References

Głębocki, T. (2014). Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie interpretacji przepisów regulujących wykonywanie zawodu opracowana w odpowiedzi na pismo z dnia 22 października 2014r. [Electronic resource]. Retrieved from http://obsil.pl/wp-content/uploads/2016/01/Opinia-z-1-grudnia-2014-r-w-sprawie interpretacji -przepis%C3%B3w-reguluj%C4%85cych-wykonywanie-zawodu.pdf. [in Polish].

Kodeks Etyki Radcy Prawnego. (2016). [Electronic resource]. Retrieved from https://oirp. walbrzych.pl/wp-content/uploads/2016/10/KERP-2014.pdf. [in Polish].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., w: Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483. [in Polish].

Krzyżanowska, A. (2017). Dlaczego młodzi prawnicy wybierają aplikację radcowską. [Electronic resource]. Retrieved from https://www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/310039922-Dlaczego-mlodzi-prawnicy-wybieraja-aplikacje radcowska.html. [in Polish].

Masior, M. (2017). Analiza wpływu zmiany reguł dostępu do zawodu adwokata i radcy prawnego na jakość usług prawnych, w: Współczesne wyzwania w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Perspektywa badawcza młodych naukowców. Justyna Szumniak-Samolej (Red.). Warszawa: SGH [Electronic resource]. Retrieved from http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Documents/ M_Masior.pdf. [in Polish].

O radcach prawnych, art.9 ustawy, 6 lipca 1982 r., w: Dz. U. z 2018 r. poz.2115. [in Polish].

Obszar Administrowany. (2019). Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie. Archiwum. [Electronic resource]. Retrieved from https://wkuczestochowa. wp.mil.pl/pl/pages/obszar-administrowany-2017-11-30-z/. [in Polish].

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu. (2018). [Electronic resource]. Retrieved from http://www.oirp.opole.pl/kancelarie.html. [in Polish].

Polska w liczbach. (2019). [Electronic resource]. Retrieved from https://www.polskawliczbach.pl/. [in Polish].

Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej w OIRP Opole. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.oirp.opole.pl/foto/bt_produkt//559/Regulamin%202019.pdf. [in Polish].

Szymańska, M. (2016). Aplikacja adwokacka i radcowska – zasady. [Electronic resource]. Retrieved from https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-30/aplikacja-i-kariera-14-numer-30/aplikacje-adwokacka-i-radcowska-zasady.html. [in Polish].

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, w: Dz. U. 2005 nr 163 poz. 1361. [in Polish].

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Dz. U. 1982 nr 19 poz. 145. [in Polish].

Wikimedia Commons. (2019). Województwo opolskie powiaty. [Electronic resource]. Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wojew%C3%B3dztwo opolskie powiaty.svg. [in Polish].


Abstract views: 195
PDF Downloads: 161
Published
2020-05-01
How to Cite
Wiatrowski, J., & Grobara, J. (2020). CHARACTER OF EXERCISE OF THE PROFESSION OF LEGAL ADVISORS ON THE EXAMPLE OF THE DISTRICT CHAMBER OF LEGAL ADVISERS IN OPOLE. Scientific Journal of Polonia University, 37(6), 11-26. https://doi.org/10.23856/3701