SEXUALITY OF INDIVIDUALS WITH PHYSICAL DISABILITIES - SOCIAL MYTHS AND PREJUDICES

  • Zuzana Ivanová Comenius University in Bratislava
  • Terézia Harčaríková Comenius University in Bratislava
Keywords: physical disability, sexuality, disability, prejudice, quality of life.

Abstract

Sexuality and the life of an individual with a physical disability is a strange and unique phenomenon associated with many myths and prejudices for many people. The article defines sexuality with all  functions and impact on the quality of life of both the intact population and individuals with physical disabilities.

The next part describes sexuality of physically handicapped and its specifics. Finally, the article defines the most common social myths and prejudices about sexuality of individuals with physical disabilities and partner life, which is also described in the section „z výskumu“.

References

Baumeister, R. F. (1999). Self-concept, self-esteem, and identity. In V. J. Derlega, B. A. Winstead, & W. H. Jones (Eds.), Nelson-Hall series in psychology. Personality: Contemporary theory and research (p. 339–375). Nelson-Hall Publishers. [in English].

Drábek, T. (2013). Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením: publikace pro odborné sociální poradenství. Praha: Svaz tělesně postižených v České republice. [in Czech].

Erikson, H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton. [in English].

Jaruš a Marková, D. (2007). Niektoré súčasné prístupy k výskumu sexuality. [Electronic resource]. Retrieved from http://sex.systemic.cz/archive/cze/textbook2007/Markova.pdf. [in Slovak].

Katz, P. P., Gregorich, S., Eisner, M., Julian, L., Chen, H., Yelin, E., Blanc, P. D. (2010). Disability in Valued Life Activities Among Individuals With COPD and Other Respiratory Conditions. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention, 30 (2), 126–136. DOI: 10.1097/HCR.0b013e3181be7e59. [in English].

Klimek, Ľ., Klohna, B. (Eds.). (2001). Láska, partnerstvo, erotika a sexuálny život telesne postihnutých občanov. Prešov: ZOM. [in Slovak].

Kniha, M., Kaňák, J., Drábek, T., Krčmářová, B. (2014). Děti a jejich sexualita - rádce pro rodiče a pedagogy. Brně: Cpress. [in Czech].

Kracík, J. (1987). Kapitoly ze somatopedie - Výchova k manželství a rodičovství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. [in Czech].

Mandzáková S., Horňák, L. (2009). Sexuálna výchova a príprava na poradenstvo osôb s mentálnym postihnutím. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. [in Slovak].

Marcia, J. E. (1980). Identity in Adolescence. Handbook of Adolescent Psychology. New York: Wiley. [in English].

Mead, G. (1934). Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago: University of Chicago Press. [in English].

Novosad, L. (2011). Tělesné postižení jako fenomén i životní realita. Praha: Portál. [in Czech].

Oyserman, D., Elmore, K., & Smith, G. (2012). Self, self-concept, and identity. J. Tangney and M. Leary (Eds.). The Handbook of Self and Identity, pp. 69-104. New York, NY: Guilford Press. [in English].

Šillerová, M. (2004). Sigmund Freud a psychoanalýza jako nový prostor pro člověka 20. Století. [Diplomová práce]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. [in Czech].

Thorová, K., Hynek, J. (2012). Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem. Praha: Asociace pomáhající lidem s autismem. [in Czech].

WHO. (2002). Kvalita života, Zdravá sexualita. [in Czech].

Zvěřina, J. (2003). Sexuologie (nejen) pro lékaře. Brno: Akademické nakladatelství. [in Czech].


Abstract views: 297
PDF Downloads: 144
Published
2020-05-01
How to Cite
Ivanová, Z., & Harčaríková, T. (2020). SEXUALITY OF INDIVIDUALS WITH PHYSICAL DISABILITIES - SOCIAL MYTHS AND PREJUDICES. Scientific Journal of Polonia University, 37(6), 140-147. https://doi.org/10.23856/3714