MIASTECZKA WSCHODNIEGO PODOLA: RÓŻNORODNOŚĆ I SPECYFIKACJA STRUKTUR KRAJOBRAZOWYCH, KLASYFIKACJA

Keywords: Miasteczko, Wschodnie Podole, systemy inżynierii krajobrazu, systemy krajobrazowo-technogeniczne, różnorodność, klasyfikacja

Abstract

Przeprowadzone badania krajobrazów miasteczek umożliwiają uzyskanie wiarygodnych naukowo wyników: stwierdzono, że w procesie poznawania krajobrazów miasteczek, naukowcy, geografowie i przyrodnicy nie poświęcali temu wystarczającej uwagi. Okazuje się, że cechy regionalne i oryginalność krajobrazów miejskich Wschodniego Podola wynikają z regionalnych różnic przyrodniczych i krajobrazowych badanego regionu oraz dostępnej różnorodności typów przyrodniczych stanowisk, z przewagą w strukturze krajobrazów miejskich o najbardziej dynamicznym nachyleniu, historię powstawania i specyfikę rozwoju gospodarczego na przestrzeni wieków, które doprowadziły do obecności i ukształtowania się nowoczesnych, w większości niskich (jedno-, dwu-) krajobrazów miasteczek, na tle których wyróżniają się wyraźnie krajobrazy religijne, obronne i krajobrazowo-antropogeniczne wodne. Klasyfikacja i typologia krajobrazów miasteczek według genezy i typów działalności gospodarczej odrębnego regionu – Podola Wschodniego. Inżynierne krajobrazy i systemy krajobrazowo-technogeniczne, stanowiące podstawę krajobrazów miejskich, mają w większości przypadków kluczowe znaczenie dla określenia cech ich funkcjonowania. W zależności od regionalnego zróżnicowania krajobrazowego, krajobrazy miejskie klasyfikuje się jako struktury azonowe, częściowo, strefowo-azonowe, krajobrazowych struktur.

References

Denysyk, G. I. (1998). Antropohenni landshafty Pravoberezhnoi Ukrainy [Anthropogenic landscapes of the Right Bank of Ukraine]. Vinnytsia: Arbat. [in Ukrainian]
Denysyk, G. I. (2014). Antropohenne landshaftoznavstvo. Chastyna II. Rehionalne antropohenne landshaftoznavstvo: navchalnyi posibnyk [Anthropogenic landscape science. Part II. Regional anthropogenic landscape science: a textbook]. Vinnytsia: Vinobldruk [in Ukrainian]
Denysyk, G. I., Babchynska, O.I. (2006). Selytebni landshafty Podillia [Residential landscapes of Podillya]. Vinnytsia: Teza. [in Ukrainian]
Fiziko-geohrafycheskoe rayonyrovanie Ukraynskoj SSR (1968). [Physical and geographical zoning of the Ukrainian SSR]. Kyiv: Izd-vo Kyev. u-ta. [in Russian]
Grodzynskyi, M. D. (2005). Piznannia landshaftu: mistse i prostir: monohrafiia u 2-kh t. [Cognition of the landscape: place and space: a monograph in 2 volumes]. Kyiv: Vydavnychopolihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet». [in Ukrainian]
Lavryk, O. D. (2015). Richkovi landshaftno-tekhnichni systemy: monohrafiia [River landscapetechnical systems: monograph]. Uman: «Vizavi». [in Ukrainian]
Marynych, A. M. (1985). Teoretycheskoe obosnovanie klassyfykatsiy landshaftov i fiziko-heohrafycheskoe rayonyrovanye Ukrainy. Priroda Ukraynskoi SSR [Theoretical substantiation of the classification of landscapes and physical and geographical zoning of Ukraine. The nature of the Ukrainian SSR]. Landshafty. Kyiv: Naukova dumka. [in Russian]
Mylkov, F. N. (1973). Chelovek i landshaft. Ocherky antropohennogo landshaftovedenyia [Man and landscape. Essays on anthropogenic landscape science]. Moscow: Mysl`. [in Russian]
Volovyk, V. M. (2011). Etnokulturni landshafty mistechok Podillia: monohrafiia [Ethnocultural landscapes of Podillya small towns: monograph]. Vinnytsia: VNTU. [in Ukrainian]
Volovyk, V. M. (2013). Etnokulturni landshafty: rehionalni struktury i pryrodokorystuvannia: monohrafiia [Ethnocultural landscapes: regional structures and nature management: monograph]. Vinnytsia: TOV «Vinnytska miska drukarnia». [in Ukrainian]
Voropay, A., Kunitsa, M. (1982). Selitebnye heosystemy fiziko-heohrafycheskikh rayonov Podolii [Residential geosystems of physical and geographical regions of Podolia]. Chernovtsy: ChGU. [in Ukrainian]

Abstract views: 100
PDF Downloads: 134
Published
2021-02-05
How to Cite
Denysyk, G., Volovyk, V., Buriak-Habrys, I., Kikavets, V., & Skowron, K. (2021). MIASTECZKA WSCHODNIEGO PODOLA: RÓŻNORODNOŚĆ I SPECYFIKACJA STRUKTUR KRAJOBRAZOWYCH, KLASYFIKACJA. Scientific Journal of Polonia University, 40(3), 192-204. https://doi.org/10.23856/4025