UKRAINIAN SONG FOLKLORE IN THE CONTEXT OF CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MUSICAL PEDAGOGY

Keywords: cross-cultural didactics, professional competence, semiotic competence, Ukrainian song

Abstract

The article discusses the pedagogical potential of Ukrainian song folklore in the context of current trends in modern musical pedagogy. Song folklore is considered as the main identifier of the national musical tradition and reflects the non-musical factors of its specificity. These factors ensure the success of the study of Ukrainian music by representatives of other cultures and reflect the main ideas of the cross-cultural direction of music education, in the mainstream of which the interactions of the modern pedagogical experience of Ukraine and China are formed. Ukrainian song folklore as a semiotic system is considered as didactic material, which is aimed at the formation of the semiotic competence of a music teacher. The proposed method allows the student to form a conscious perception of a folk song as a “genocode” of national culture, which is expressed in the symbolic form of the musical language. Song folklore is also promising for the integrational direction of artistic pedagogy. It is based on the principle of using interdisciplinary connections of various types of arts in the educational process.

References

1. Alekseev, E. E. (1988). Folklor v kontekste sovremennoj kultury [Folklore in the context of modern culture]. Moscow: Sovetskij kompozitor. [in Russian]
2. Bech, I. D. (2013). Dialoh kultur u psykholoho-pedahohichnomu osmyslenni [Dialogue of cultures in psychological and pedagogical understanding]. Aktualni pytannia mystetskoi osvity ta vykhovannia. No. 1 (2), 79-84. Khmelnitsky: Khmelnytska humanitarno-pedahohichna akademiia. [in Ukrainian]
3. Dzhurinskiy, A. N. (2015). Teoriya i metodologiya istorii pedagogiki i sravnitelnoj pedagogiki. Aktualnye problem [Theory and methodology of the history of pedagogy and comparative pedagogy. Actual problems]. Moscow: Prometej. [in Russian]
4. Zemtsovsky, I. I. (1976). Narodnaya muzyka [Folk music]. Musical encyclopedia. In 6 vol. Vol. 3. Moscow: Sovetskaya enciklopediya. [in Russian]
5. Kablova, T. B., Pavlova, S. O. (2017). Ukrainskyi pisennyi folklor u muzychnomu vykhovanni shkoliariv [Ukrainian song folklore in musical education of schoolchildren]. Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi. No. 2, 128-132. Kiev: Kyivskyi universytet im. B. Hrinchenka [in Ukrainian]
6. Lanovik, M. B., Lanovik, Z. B. (2006). Ukrainska usna narodna tvorchyst [Ukrainian unwritten folk art]. Kiev: Znannya-Pres. [in Ukrainian]
7. Masol, L. M. (2006). Metodyka navchannia mystetstva u pochatkovii shkoli [Methods of creating a masterpiece at the Elementary School]: navchalnyi posibnyk. Kharkov: Vesta: Ranok. [in Ukrainian]
8. Oleksyuk, O. M. (2014). Muzychno-pedahohichne doslidzhennia v konteksti novykh suspilno-istorychnykh realii [Musical and pedagogical research in the context of new social and historical realities]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Vynnychenka. Seriia: Pedahohichni nauky. Issue 133 (1), 33-41. Kirovograd: RVV KDPU im. V. Vynnychenka. [in Ukrainian]
9. Sbitneva, L. M. (2016). Tendentsii rozvytku muzychnoi osvity v Ukraini na pochatku XXI stolittya [Trends in the development of music education in Ukraine at the beginning of the XXI century]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. No. 5 (74). Northern Donetsk: Vydavnytstvo SNU im. V. Dalia, 192-200. [in Ukrainian]
10. Solomakha, S. O. (2009). Metodolohichni pidkhody do rozvytku khudozhno-estetychnoho svitohliadu vchyteliv mystetskykh dystsyplin v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Methodological approaches to the development of artistic and aesthetic worldview of teachers of art disciplines in the system of postgraduate pedagogical education]. URL: http://lib.iitta. gov.ua/3546/ [in Ukrainian]
11. Chekan, Y. I. (2010). Intonatsiinyi obraz svitu yak katehoriia istorychnoho muzykoznavstva [Intonation image of the world as the category of historical musicology]. Thesis for a doctoral degree of arts in the speciality 17.00.03 – Music Art. Ukrainian National P. I. Tchaikovsky Academy of Music. Kiev. [in Ukrainian]
12. Yusov, B. P. (1984). Problema hudozhestvennogo vospitaniya i razvitiya shkolnikov [The problem of artistic education and development of schoolchildren]: Thesis for a doctoral degree of Pedagogical Sciences in the speciality 13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education. Moscow. [in Russian]
13. Elliott, D. J. (1989). Key Concepts in Multicultural Music Education. International Journal of Music Education. No.13, 11-18. [in English]

Abstract views: 15
PDF Downloads: 14
Published
2021-02-08
How to Cite
Pengfei, S. (2021). UKRAINIAN SONG FOLKLORE IN THE CONTEXT OF CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MUSICAL PEDAGOGY. Scientific Journal of Polonia University, 39(2), 216-222. https://doi.org/10.23856/3929
Section
LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION