TEORETYCZNE ASPEKTY ANALIZY ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ

Keywords: narracje strategiczne, analiza dyskursu, postmodernizm, teoria języka

Abstract

Rosja do tej pory nie pogodziła się z istnieniem Ukrainy jako niepodległego państwa i traktuje ją historię, kulturę i ludność jako część własnej tożsamości. W 2014 r. wskutek takiej nieadekwatnej percepcji stanu rzeczy w stosunkach dwustronnych Federacja Rosyjska rozpoczęła hybrydową agresję na Ukrainę, której towarzyszyła zakrojona na szeroką skalę kampania dezinformacyjna i narastająca konfrontacja z Zachodem. Rosyjski dyskurs polityczny reprezentuje sobą zestaw charakterystycznych narracji strategicznych, które zostały wykorzystane przez kremlowskie elity do przekonania głównych aktorów światowych o „prawomocność” jej działań na arenie globalnej. Te narracje narzucają rosyjską wizję systemu międzynarodowego, wzmacniają wewnętrzną legitymizację reżimu i wpływają na opinię publiczną za granicą. Biorąc agresję na Ukrainę jako punkt odniesienia, niniejszy artykuł proponuje ramy teoretyczne, które pozwalają przeprowadzić analizę obecnej rosyjskiej polityki zagranicznej z perspektyw narracji strategicznych, dyskursywnej, postmodernistycznej i językowej. Przyczynia się również do badania zakresu i metod rosyjskiej działalności wywrotowej w globalnym obszarze informacyjnym oraz ukazuje systematyczny i długotrwały charakter jej polityki wrogości wobec Zachodu, a zwłaszcza Ukrainy.

References

1. Antoniades, A., Miskimmon, A., & O’Loughlin, B. (2010). Great Power Politics and Strategic Narratives. Centre for Global Political Economy.
2. Cioran, E. (2021, July). Emil Cioran. Retrieved from https://pl.wikiquote.org/wiki/Emil_Cioran
3. De Graaf, B., Dimitriu, G., & Ringsmose, J. (Eds.). (2015). Strategic Narratives, Public Opinion and War: Winning domestic support for the Afghan War (1st ed.). Routledge. 4. Dijk, T. v. (2001). Critical Discourse Analysis. In Schiffrin, D., Tannen, D., & Hamilton, H.(Eds.). The Handbook of Discourse Analysis (pp. 354-371). Oxford: Blackwell Publishers 5. Dominiak, Ł. (2005). Michel Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 2 grudnia 1970, tłum. Michał Kozłowski, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdansk 2002. Dialogi Polityczne, (2), 145–148.
6. Fairclough, N. (1995). Media discourse. London: E. Arnold.
7. Freedman, L. (2006). Networks, culture and narratives. The Adelphi Papers, 45 (379), 11–26
8. Fox-David, M., Holquist, P., & Martin, A. (2006). Orientalism and empire in Russia. Bloomington, Ind: Slavica Publishers.
9. Holzscheiter, A. (2014). Between Communicative Interaction and Structures of Signification: Discourse Theory and Analysis in International Relations. International Studies Perspectives, 15, 142–162.
10. Jakowenko, N. (2007). Vstup do istorii [Entrance to History]. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian]
11. Koncepciya vneshnej politiki Rossijskoj Federacii.(2016). Ministerstvo inostrannyh del Rossijskoj Federacii. [The Foreign Policy Concept of the Russian Federation, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation]. Retrieved from http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
12. Klushina, N. I. (2015). Ideologema v sovremennoj mediakommunikacii.[Ideologeme in modern media communication] In Kryachkova D.A. & Novikova D.N. (Ed.). Politika i politiki: politicheskij diskurs kak obekt lingvisticheskogo analiza, 141–147. Retrieved from https://risa.ru/images/8papers/8konvent-rami_lingvo.pdf [in Russian]
13. Khalid, A. Russian History and the Debate over Orientalism. (January 01, 2000). Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 1, 4, 691–699.
14. Korzybski, A. (1941). Science and sanity; an introduction to non-Aristotelian systems and general semantics. Institute of General Semantics.
15. Mandelbaum, D. (1949). Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture, and Personality. Berkeley: University of California Press. Retrieved from https://doi.org/10.1525/9780520324077
16. Malinowski, B. (1935). Coral gardens and their magic : a study of the methods of tilling the soil and of agricultural rites in the Trobriand Islands : with 3 maps, 116 illustrations and 24 figures. Vol. 1, The description of gardening /. George Allen & Unwin.
17. Menkiszak, M. (2014). Strategia Rosji wobec kryzysu ukraińskiego. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Retrieved from https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-03-05/strategia-rosji-wobec-kryzysu-ukrainskiego,
18. Miskimmon, A., O’Loughlin, B., Roselle, L. (Eds.) (2017). Forging the World: Strategic Narratives and International Relations. Ann Arbor: University of Michigan Press.
19. Nye, J. S.(2014). The Information Revolution and Soft Power. Harward: Current History, Vol.113, № 759, 19–22
20. Partyga, E., Sosnowska, J. M. & Zadrożny, T. (Eds.). (2012). Perspektywa (post)kolonialna w kulturze. Szkice i rozprawy. Warszawa: Errata
21. Pomorskyi, J. (2005). Mizh naukoiu i mystetstvom: istoriia na zlami tysiacholit. [Between Science and Art: History at Turning Point of Centuries]. Ukraina Moderna (9), 34–42.
22. Putin, W. (2014, 18th March). Wystąpienie Prezydenta Rosji Vladimira Putina 18 marca 2014 r. Retrieved from https://poland.mid.ru/web/polska_pl/najwazniejsze-teksty
23. Said, E. (1991). Orientalizm. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
24. Shevko, D. (2018). Konstruując «wygodną» Ukrainę: rosyjskie praktyki dyskursywne stosowane wobec Ukrainy. Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
25. Todorova, M. (2000). Does Russian Orientalism Have a Russian Soul? A Contribution to the Debate between Nathaniel Knight and Adeeb Khalid. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 717–727.
26. Todorov, T., Howard, R., & Culler, J. D. (1977). The poetics of prose. Ithaca, N.Y: Cornell University Press.
27. Tokarczyk, R. (2009). Filozofia prawa. Warszawa: LEXIS NEXIS.
28. Thompson, E. (2000). Trubadurzy imperium : literatura rosyjska i kolonializm. Kraków: Tow. Aut. i Wydaw. Prac Nauk. Universitas.
29. Whorf, B. L., & Carroll, J. B. (1984). Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge, Mass: MIT Press.
30. Yevtukhov, K., Gasparov, B., Ospovat, A, Von Hagen, M. (Eds.). (2001). Kazan, Moscow, St. Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire. Slavic Review, 59.

Abstract views: 284
PDF Downloads: 216
Published
2022-04-28
How to Cite
Shevko, D. (2022). TEORETYCZNE ASPEKTY ANALIZY ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ. Scientific Journal of Polonia University, 50(1), 194-204. https://doi.org/10.23856/5024