THE ISSUE OF THE RELIGIOUS DIMENSION OF HUMAN NATURE

Keywords: religion, human nature, integral anthropology, homo religiosus, sacrum, Rudolf Otto, Mircea Eliade, Max Scheler.

Abstract

This text is an attempt to answer the question of whether human nature needs religion. The author begins by presenting two concepts that are key in this discourse. These are the terms: religion and human nature. Then he undertakes an analysis of the problem, referring to the thoughts of religious experts: Rudolf Otto and Mircea Eliade and the philosopher Max Scheler. The subject of reflection is the definition of man as 'homo religiosus'.

Questioning God's existence has a negative effect on human nature. This situation is illustrated by the views of two known philosophers, existentialists - Friedrich Nietzsche and Jean-Paul Sartre. Their vision of the world was marked by unbelief in God.

Life experience teaches that human nature strives for transcendent reality, longs for God. Any departure from this tendency does not, however, invalidate the religious nature of man, but certainly falsifies it. It results in the conversion of an authentic sacrum into its substitutes.

In conclusion, the author draws attention to the mystery of man and God, which should be recognized. It is only in this perspective that the problem indicated in the title can be considered. The inspiration for such thinking is the famous phrase of Saint Augustine of Hippo: 'The human soul is restless until it rests in God'.

References

Bronk, A. (2004). Religia, in: Wielka Encyklopedia, Vol. 23. Warszawa: PWN 2004, P. 240-243. [in Polish].

Eliade, M. (1997). W poszukiwaniu historii i znaczenia religii. Grzybek, A. (Trans.). Warszawa: Wydawnictwo KR. [in Polish]. Jan Paweł II. (1980). Encyklika Redemptor hominis, in: Redemptor hominis - tekst i komentarz. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, P. 3-62. [in Polish].

Kowalczyk, S. (1983). Człowiek jako mikrokosmos i mikrotheos. Gość Niedzielny, 60 (5), 4-5. [in Polish].

Krąpiec, M. A. (2006). Osoba, in: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Maryniarczyk, A. (Ed.), Vol. 7, Lublin: Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu, P. 873-887. [in Polish].

Kunka, S. (2013). Osoba ludzka i natura człowieka. Personalistyczne ujęcie natury człowieka wg Karola Wojtyły. [Electronic resource]. Retrieved from https://idmjp2.pl/index.php /pl/wydarzenia/prelekcje/415-wyklad-otwarty-osoba-ludzka-i-natura-czlowieka. [in Polish].

Kurdziałek, M. (1969). Koncepcje człowieka jako mikrokosmosu, in: Bejze, B. (Ed.). O Bogu i o człowieku: problemy filozoficzne, Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, P. 109-125. [in Polish].

Leśniak, K., Tales z Miletu. Warszawa: PWN. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.wiw.pl/filozofia/filozofowie/tales_z_miletu. [in Polish].

Łydka, W. (1998). Religia, in: Słownik Teologiczny. (Ed.). Zuberbier, A. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, P. 497-503. [in Polish].

Mazur, J., OSPPE. (2014). Persona in societate. Wybrane zagadnienia chrześcijańskiej nauki o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII. [in Polish].

Misiaczek, K. (2000). Czym jest religia? [Electronic resource]. Retrieved from https://opoka.org.pl/biblioteka/K/wam/spotkania-3-1.html. [in Polish].

Nietzsche, F. (1901). Tak mówił Zaratustra. Cumft, M., Pieńkowski, S. (Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Władysława Okręta. [in Polish].

Nietzsche, F. (1907). Antychryst. Przemiany wszystkich wartości. Staff, L. (Trans.). Warszawa: Nakład Jakóba Mortkowicza. [in Polish].

Nietzsche, F. (1910). Wiedza radosna. Staff, L. (Trans.). Warszawa: wyd. J. Mortkowicz. [in Polish].

Nietzsche, F. (1996). Ecce homo. Jak się staje, kim się jest. Baran, B. (Trans.). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński. [in Polish].

Olszewski, D. (1988). Z zagadnień religioznawstwa. Łódź: Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie. [in Polish].

Otto, R. (1993). Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych. Kupis, B. (Trans.). Wrocław: Thesaurus Press. [in Polish].

Piętka, R. (2009). Mikro- i makrokosmos w starożytności – od presokratyków do Ojców Kościoła, in: Makrokosmos versus Mikrokosmos. Magowska, A. (Ed.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa przyjaciół nauk “Kontekst”. [in Polish].

Safranski, R. (2003). Nietzsche. Biografia myśli. Stroińska, D. (Trans.). Warszawa: Wyd. Czytelnik. [in Polish].

Sartre, J.-P. (1958). Drogi wolności. Zwłoka, Vol. 2. Rogoziński, J. (Trans.). Warszawa: PIW. [in Polish].

Scheler, M. (1987). Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Węgrzecki, A. (Trans.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [in Polish].

Św. Augustyn. (1930-1934-1937). Państwo Boże. Kubicki, W. (Trans.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. [in Polish].


Abstract views: 182
PDF Downloads: 122
Published
2020-05-01
How to Cite
Mazur, J., & Kome, A. (2020). THE ISSUE OF THE RELIGIOUS DIMENSION OF HUMAN NATURE. Scientific Journal of Polonia University, 37(6), 54-62. https://doi.org/10.23856/3705